Preview Mode Links will not work in preview mode

Politiskt ledarskap - en podcast från SKR


Oct 25, 2018

De politiska blocken är inte lika självklara som de än gång har varit. Efter höstens val saknar de traditionella blocken majoritet i 198 kommuner. Kommuner, regioner och landsting har också en lång erfarenhet av att leda breda koalitioner över blockgränserna. Gästerna i dagens avsnitt samtalar om att arbeta blocköverskridande och att ta utgångspunkten i det bästa för medborgarna.

Gäster: Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande (S), Region Gävleborg, Lars Alriksson, kommunstyrelsens ordförande (M), Gällivare kommun och  Amanda Agestav, kommunalråd (KD),  Västerås stad.

Samtalet leds av Peter Örn.

#politisktledarskap