Preview Mode Links will not work in preview mode

Politiskt ledarskap - en podcast från SKR


May 17, 2018

Hur ser makten för en toppolitiker ut på lokal nivå? Vad innebär det egentligen att vara ytterst ansvarig för en region, kommun eller ett landsting? I det första avsnittet av SKL:s podd om Politiskt ledarskap pratar vi om makt.

Gäster: Elisabet Babic, kommunstyrelsens ordförande, Laholms kommun och Erik Lövgren, regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland.

Samtalet leds av Peter Örn.

#politisktledarskap