Preview Mode Links will not work in preview mode

Politiskt ledarskap - en podcast från SKR

Jun 19, 2018

Vad är politiskt ledarskap och vad skiljer det från att var VD? I detta avsnitt samtalar vi om ledarskap och förtroende, om att bygga tillit och fråga till råds.

Gäster: Lena Lindgren, ansvarig för att stödja utvecklingen av det politiska ledarskapet, SKL och Stefan Einhorn författare och läkare.

Samtalet leds...


Jun 7, 2018

Hur bevarar och utvecklar vi förtroendet för demokratin? I dagens avsnitt förs ett samtal om demokratin, som är en central del i uppdraget som toppolitiker i en kommun, ett landsting eller en region. Gästerna delar med sig av hur demokratin påverkades när världen kom till Norberg och om oron för vart demokratin...