Preview Mode Links will not work in preview mode

Politiskt ledarskap - en podcast från SKR

Jul 6, 2018

På plats i Almedalen diskuterar gästerna i dagens avsnitt om att styra och leda i en tid där sociala plattformar får allt större betydelse och är en del av demokratin. Hur påverkas vi och demokratin av sociala medier och dess snabbhet? Självklart diskuteras även vad som är hetast i Almedalen – och också...