Preview Mode Links will not work in preview mode

Politiskt ledarskap - en podcast från SKR


Jun 19, 2018

Vad är politiskt ledarskap och vad skiljer det från att var VD? I detta avsnitt samtalar vi om ledarskap och förtroende, om att bygga tillit och fråga till råds.

Gäster: Lena Lindgren, ansvarig för att stödja utvecklingen av det politiska ledarskapet, SKL och Stefan Einhorn författare och läkare.

Samtalet leds av Peter Örn.

#politisktledarskap