Preview Mode Links will not work in preview mode

Politiskt ledarskap - en podcast från SKR


Aug 16, 2018

Det råder fortfarande skillnader i syn och bemötande för en politisk ledare beroende på kön. I dagens avsnitt samtalar gästerna om att vara just toppolitiker och kvinna - om strukturer, kulturer och glastak. Och om att sannolikheten för skilsmässa ökar dramatiskt när en kvinna blir toppolitiker.

Gäster: Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande, Piteå kommun, Paul Lindvall, ordförande i demokratiberedningen på SKL och Johanna Rickne, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet.

#politisktledarskap