Preview Mode Links will not work in preview mode

Politiskt ledarskap - en podcast från SKR


Sep 13, 2018

Hur är stämningen och diskussionerna om det politiska ledarskapet några dagar efter valen till riksdag, landsting och kommun?  I dagens avsnitt reflekterar gästerna över valet 2018 och diskuterar om glädjen i att göra skillnad. Det blir ett samtal om inkluderande och blocköverskridande styren, om förtroende och ett hållbart ledarskap med egentid och återhämtning. 

Gäster: Mathias Boman, kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby kommun och Susanne Nordling, oppositionsråd, Stockholms läns landsting.

Samtalet leds av Peter Örn.

#politisktledarskap