Preview Mode Links will not work in preview mode

Politiskt ledarskap - en podcast från SKR


Sep 27, 2018

Dagens gäster spanar om framtiden och hur välfärden påverkas av demografin, teknologin och värderingar. Hur kommer människors vardag se ut och vilka krav ställer det på demokratin och ledande politiker?

Gäster: Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier, Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande, Mora kommun och Vivianne Macdisi, regionråd och sjukhusstyrelsens ordförande, Region Uppsala.

Samtalet leds av Peter Örn.

#politisktledarskap