Preview Mode Links will not work in preview mode

Politiskt ledarskap - en podcast från SKR


Oct 11, 2018

Ett samtal om att ha dialog och kommunicera för att bygga samarbeten och tillit. Det behövs i frågor som handlar om beslut som människor inte gillar, i svåra frågor och i komplexa frågor. Att lyssna i stället för att informera är ett sätt att skapa gemensam mening. Toppolitiker kommunicerar hela dagarna, varför upplevs det svårt?

Gäster: Kristina Edlund Kommunstyrelsens ordförande i Linköping, S och Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation kopplat till ledarskap vid Lunds universitet.

Samtalet leds av Peter Örn.

#politisktledarskap