Preview Mode Links will not work in preview mode

Politiskt ledarskap - en podcast från SKR


Jun 7, 2018

Hur bevarar och utvecklar vi förtroendet för demokratin? I dagens avsnitt förs ett samtal om demokratin, som är en central del i uppdraget som toppolitiker i en kommun, ett landsting eller en region. Gästerna delar med sig av hur demokratin påverkades när världen kom till Norberg och om oron för vart demokratin är på väg. 

Gäster: Åsa Eriksson, riksdagsledamot och f.d. kommunstyrelse ordförande i Norbergs kommun och Olle Wästberg, generalkonsul i New York och f.d. ordförande för Demokratiutredningen. 

Samtalet leds av Peter Örn.

#politisktledarskap