Preview Mode Links will not work in preview mode

Politiskt ledarskap - en podcast från SKR

Sep 27, 2018

Dagens gäster spanar om framtiden och hur välfärden påverkas av demografin, teknologin och värderingar. Hur kommer människors vardag se ut och vilka krav ställer det på demokratin och ledande politiker?

Gäster: Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier, Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande, Mora...


Sep 13, 2018

Hur är stämningen och diskussionerna om det politiska ledarskapet några dagar efter valen till riksdag, landsting och kommun?  I dagens avsnitt reflekterar gästerna över valet 2018 och diskuterar om glädjen i att göra skillnad. Det blir ett samtal om inkluderande och blocköverskridande styren, om förtroende...