Preview Mode Links will not work in preview mode

Politiskt ledarskap - en podcast från SKR

Aug 16, 2018

Det råder fortfarande skillnader i syn och bemötande för en politisk ledare beroende på kön. I dagens avsnitt samtalar gästerna om att vara just toppolitiker och kvinna - om strukturer, kulturer och glastak. Och om att sannolikheten för skilsmässa ökar dramatiskt när en kvinna blir toppolitiker.

Gäster:...